Bookmark and Share Udskriv

 

VELKOMMEN TIL www.tjek-rotary.dk

Her kan du læse lidt om hvad Rotary organisationen er og hvordan en typisk Rotary-klub afholder sine ugentlige møder. Denne åbne webportal er opbygget pyamideformet og her på denne side befinder man sig i midten på distriktssiderne mellem den danske fællesledelse og klubbernes egne sider, som også ligger her på portalen.
Nederst på denne side findes der et væld af links til nogle af Rotarys mange aktiviteter.

 

Rotary i Danmark

Rotary omfatter i Danmark 5 distrikter hver med ca. 55 klubber. Hvert distrikt ledes af en guvernør og klubberne af en præsident. Stort set alle poster besættes for et år ad gangen hvorefter nye træder til. I klubberne er der en bestyrelse og en række udvalg. Stort set alle medlemmer deltager enten i bestyrelsesarbejdet eller i et udvalg.

Rotary-klubber holder møde på en fast ugedag med undtagelse af ferieperioder og helligdage. Er man forhindret i at deltage, melder man fra  på den fælles Rotary webportal. Det ses gerne, at man deltager i flest mulige møder, fordi det er gennem møderne at kendskabet til hinanden udvikles. Møder man af den ene eller anden grund i en anden klub - det kan skyldes arbejde, mødeindhold mv. kan man tilmelde sig dette via portalen.

De fleste møder holdes i klubbens mødelokale, med spændende foredrag om samfundsrelevante emner, men mødet kan også være et virksomhedsbesøg, en udflugt naturen eller en tur i teatret med ledsager

Rotary-mødet

Et Rotary-møde varer normalt 1½ timer. Typisk er det i mange klubber faste rammer for indholdet, som består af spisning, en sang, "3-minutter", meddelelser fra præsidenten og dernæst gives ordet til aftenens program, som kan være et spændende foredrag. De 3-min., som er et dansk fænomen, består af et indlæg af 3 minutters varighed, og det går på skift blandt klubbens medlemmer. Her kan emnet frit vælges, og det kan være ganske underholdende, men også alvorligt.

Klubbens sekretær tager referat fra mødet som sammenfattes til et ugebrev, der rundsendes til medlemmerne som mail.

Kaminmøder

En eller flere gange om året kan møderne holdes i mindre grupper i privaten. Disse møder kaldes "kaminmøder", og de holdes da også som navnet antyder under hyggelige former. Mødeemnet, kan være ét eller flere som egner sig bedst til at blive drøftet i mindre grupper end ved et alm. klubmøde, hvor der af tidsmæssige grunde kan knibe, hvis alle vil bidrage med blot et kort indlæg.

Intercitymøder

Intercitymøder er fantastiske, fordi man her møder rotarianere fra andre klubbber, og det giver plads til at udvide netværket.

Intercitymøder er betegnelsen for møder, hvor flere naboklubber går sammen og holder ét fællesmøde. Det kan fx. ske, hvis man har fået en mere prominent foredragsholder på programmet, eller hvis fx en verdenspræsident skulle lægge vejen fordi.

Fakta om Rotary organisationen

Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i overskud ofte i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.


Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og det kan anskueliggøres ved at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til

  • at være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår

  • at anerkende andres indsats og arbejde

  • at interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær indsats

  • at virke til gavn for international fred og forståelse

Netværket Rotary

Rotary er et internationalt netværk med over 1,2 mil. medlemmer fordelt  i 34.200 klubber i mere end 200 lande.
I Danmark er der godt 11.000 medlemmer i 286 klubber.

Medlemskab

I Rotary kan man ikke selv melde sig ind i en klub. Klubberne er selvstændige og har deres egne vedtægter, dog afstemt med Rotary Internationals  gældende love.
Alle klubber er åbne for at få besøg af gæster, hvis blot man aftaler det i forvejen med den pågældende klub. Giv dem et ring – kontaktinfo findes på www.rotary.dk (undlad at google, men skriv adressen direkte i browservinduet)
Skulle man efter at have deltaget i et møde i en klub (1½-times varighed) og ønsker at høre om muligheden for at blive optaget, så tal med én i klubledelsen herom. Han/hun vil undersøge muligheden og vende tilbage snarest muligt. I Rotary anvender man et klassifikationsprincip, som i sin enkelthed er med til at sikre at flest mulige erhverv er repræsenteret i en given klub.
Kontingentet i klubberne varierer, men man skal være forberedt på, at en stor del af disse penge går til Rotarys mange hjælpeprogrammer. Er det en klub, hvor man spiser ved møderne - hvilket gælder for de fleste danske klubber, skal man også regne med en mindre udgift hertil.

Rotaryklubber i Distrikt 1450

Her kan man "besøge" klubbernes hjemmesider og se hvor de mødes, hvad der er på programmet mv.. Brug browserens tilbage-pil for at komme tilbage her til denne side. 

Distrikt 1450

1450

Navn og logo (hjulet)

Rotary (dansk: rotation) udtrykker bevægelse og dynamik. I Rotary-organisationen roterer ledelsesposterne én gang årligt hver den 1. juli - verden over. Nye kræfter og ideer kommer til, så initiativet og ”drivet” hele tiden er i top. Hjulet symboliserer netop bevægelse, aktivitet og dynamik, og derfor har et hjul i forskellige udgaver altid været vores logo – først var det et vognhjul (prærievogn) og siden lignede det ét fra en hjuldamper, og først i 1926 blev det til et tandhjul, som vi kender det i dag.

•    Rotary blev stiftet i Chicago i 1905 af
     sagføreren Paul Harris.
Han ønskede at mødes med andre mennesker end sagfører fordi han savnede mere bredde og sparring med personer fra andre erhverv.

Distriktskonferencen

Distriktskonferencen, som typisk afholdes over en weekend én gang årligt, samler over hundrede rotarianere, og med ledsagere når vi op på knapt det dobbelte. Konferencens formål er, som ved en generalforsamling, at gøre status både hvad angår økonomi og aktiviteter i distriktet. I distrikt 1450 rundes første mødedag af med et herlig fest lørdagaften - igen en god mulighed for at mødes med andre og danne nye netværk.

Convention - 2012 i Bangkok, 2013 i Lissabon, 2014 Sydney, 2015 Sao Paulo, 2016 Seoul, 2017 Atlanta.

Rotary indkalder årligt til "convention" eller verdenskonference. Convention-deltagerne kommer fra alle egne af kloden, og typisk er der samlet mellem 25.000 og 50.000 mennesker de 3- 5 dage mødet varer. Mangfoldigheden i Rotary er her fantastisk, og man taler med stort set alle, man møder på sin vej  og nye netværk opstår.  

Rotary netværk

Accepter cookies