Bookmark and Share Udskriv

RLI - Rotary Leadership Institute

The Rotary Leadership Institute

- et udviklingsprogram for “græsrødder”

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikts græsrods program, som har fokus på lederudvikling i mange regioner verden over.

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary International.

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som har et passende forhold mellem Rotaryanciennitet og alder, og som samtidig udviser engagement og viljen til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere en særlig indføring i Rotaryviden og i lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

Hvorfor RLI?

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som afvikles på lørdage i tiden fra 9.00 til 16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil videre mere og lære mere om hvad Rotary er. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærkt medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne mod måske mere internationalt arbejde, stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotary's mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelsen med at kommunikere vores tanker, planer og målsætninger ud til omverdenen via IT, skrevne medier, presse mv. får større og større betydning, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver et helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hans klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

Se mere om RLI i denne folder

 

Sådan kommer man i betragtning

Ønske man at ansøge om at deltage i RLI, skal man udfylde et ansøgningsskema (findes nederst her på siden) som efterfølgende skal underskrives af din klubpræsident. I og med at RLI-kurserne også er til gavn for klubberne forventes det, at det er den enkelte klub som betaler deltagergebyret som dækker forplejning, materialer, lokaler, kørsels mv..

 

I Distrikt 1450 er vi nu klar til at tilbyde en lederuddannelse med særligt fokus på at deltagerne efterfølgende besidder et dybdegående kendskab til mange af Rotarys grundlæggende programmer.

Vi vil i uddannelsen bl.a. arbejde med disse emner:

 • Lederskab i en frivillig organisation (Rotary)
 • Rotary Foundation
 • Medlemsudvikling
 • Analyse af en Rotaryklub
 • Rotarys muligheder
 • Kommunikation og PR
 • Deltagelse i internationale opgaver 

Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af deltagerens engagement og professionelle baggrund.

Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres profes-sionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

Har du spørgsmål til RLI-programmet er du velkommen til at kontakte Jette Lund på mail: dg1450-1213@remove-this.rotary.dk eller på tlf.: 8655 0436

Links:
Her finder du en into til uddannelsen

RLI Hold 4, efterår 2015:
Bemærk: Ansøgningsfrist er den 1. sep. 2015 for de 3 moduler som afvikles den 19. sep. og  24. okt. samt den 21. nov. 2015 i tidsrummet 9.00 til ca. 16.30 (mulighed for kaffe fra 8.30). Deltagerne SKAL følge kurset på de 3 nævnte datoer.
Ansøgningsskema
Søgefrist: 1. sep. 2015


RLI Hold 5, forår 2016:
Bemærk: Ansøgningsfrist er den 8. feb. 2016 for de 3 moduler som afvikles den 5. mar., 8. apr. og den 30. apr. 2016 i tidsrummet 9.00 til ca. 16.30 (mulighed for kaffe fra 8.30). Deltagerne SKAL følge kurset på de 3 nævnte datoer.
Ansøgningsskema
Søgefrist: 8. feb. 2016

OBS!
 "Først-til-mølle-princippet" af kvalificerede deltagere gælder, når holdene fyldes op. Derfor er det en god idé at ansøge, når du har besluttet dig, frem for at vente til fristudløbet.
 

 

 

 

Sidst opdateret: 16.08.2015

Rotary netværk

Accepter cookies